Tajunta ilman ainetta

Pohdintaa päihteettömyyden eksistenssistä

Fysiikan kannalta kaikki materia on todellisuudessa vain eräänlaista energia- tai kvanttiheilahtelua tyhjössä – siitä muodostuu koko olevaisuutemme, osittain tajuntammekin. Mutta vain osittain, koska itsetajunnan ”itse” näyttää olevan sekä materian että aika-avaruuden ulkopuolella, muutenhan emme tajuaisi pohtivamme näitä kysymyksiä.

Esimerkiksi kannabiksen, amfetamiinien ja LSD:n kaltaiset psykostimulantit voivat vakavasti häiritä kykyämme aistia omaa henkistä ja hengellistä todellisuuttamme. Niiden vaikutuksethan ammentavat materiaalia pelkästä omasta fyysisestä kemiastamme, johon ne sekoittuvat aiheuttaen lopulta vieraantumista toisista ihmisistä ja omasta itsestämme.

Jos tietoisuus muodostuisi vain aineesta, kuten naturalistisesti ja materialistisesti suuntautuneessa tieteessä nykyisin joudutaan olettamaan, ei olisi lainkaan käytettävissä mittausvälineitä tai -käsitteitä tietoisuuden tai aineen olemassaolon todistamiseen.

Tietoisuuden säilyttäminen puhtaana ja päihteettömänä on myös perusta kaikelle henkiselle ja hengelliselle tervehtymiselle.

Toinen suuri askel addiktin elämässä avun tarpeen myöntämisen jälkeen on oppia uskomaan itseään suurempaan, auttavaan ja rakastavaan voimaan. Oman käsitykseni mukainen Jumala on koko järjellisen ja tarkoituksellinen maailmankaikkeuden Luoja ja suunnittelija, joka voi myös korjata rakenteeni ja parantaa tietoisuuteni vääristymät. Tämä edellyttää vieraiden, tajuntaani vahingoittavien aineiden hylkäämistä.

Jokainen addikti käy omaa toipumistaan läpi omaa tahtiaan. Siksi ei kannata vertailla liikaa omaa ja toisten kokemuksia eikä tehdä niistä metodeja ja vaatimuksia. Pääasia, että pysymme mukana samassa hyvässä ohjelmassa.

Suhteellisuusteorian mukaan myös jokainen erilaisessa liike- tai painovoimatilassa sijaitseva kello käy omaa tahtiaan. Siten esimerkiksi kaikki maailmankaikkeuden ikää koskevat määritelmät ovat täysin riippuvaisia asiitä, minkälaisen nopeuden omaavassa tilassa tai gravitaatiokentässä havainnoitsija sijaitsee.

Maailmankaikkeuden Luoja, joka on kaikkitietävä, kaikkivoipa, täydellisen hyvä ja rakastava Jumalamme, tuntee myös jokaisen elämän ja huolehtii kullekin sopivasta tahdista erikseen. On vain hiljennyttävä ja kuunneltava itseään ja ja sitä, mikä omaan rauhaan sopii. Jumala itse sanoo tehneensä kaiken kuudessa päivässä ja sen jälkeen levänneensä seitsemäntenä.

Kaikkeen löytyy sopiva tahti myös minulle, Jumalan kuvaksi luodulle ihmiselle.